Mama Sama, de moeder en spil van het gezin, heeft te horen gekregen dat ze maagkanker heeft. Ze moet met spoed geopereerd worden. Deze operatie vindt plaats op 18 juli a.s. in Hopital Principal Dakar, in Senegal, omdat Gambia hier onvoldoende in gespecialiseerd is. De kosten voor de operatie, de ziekenhuisopname en de medicijnen bedragen in totaal € 3.000 – € 3.500,-. Zonder deze financiële middelen kan Mama Sama niet geopereerd worden en is haar levenskans minimaal.

Wij vragen u daarom om ons nu te steunen en hiermee de broodnodige operatie van Mama mogelijk te maken. De kans dat ze na de operatie goed kan herstellen is absoluut aanwezig.

Alle bijdragen (klein of groot) zijn heel erg welkom. Stort uw financiële bijdrage op NL93INGB0009173091 t.n.v. Stichting Vrienden van Muna Gambia, onder vermelding van ‘Operatie Mama Sama’. De stichting heeft een Anbi-status!
Kijk en volg ons ook op de website: www.munagambia.nl

Ontzettend bedankt!